Kňazský seminár

sv. Karola Boromejského

Menu

Aktuality

Deň otvorených dverí

Pozývame vás na deň otvorených dverí v Kňazskom seminári v Košiciach