Kňazský seminár

sv. Karola Boromejského

Menu

Aktuality

Modlime sa našich bratov, aby sa z nich stali horliví, obetaví a verní kňazi.