Kňazský seminár

sv. Karola Boromejského

Menu

Prvý ročník

FILOzofie

Kristián Fečik

farnosť Nižná Šebastová

Tomáš Lukáč

farnosť Ľubotice

Druhý ročník

FILOZOFIE

Denis Bednár

Denis Bednár

farnosť Modrá nad Cirochou
Matej Caban

Matej Caban

farnosť Brezno - mesto
Stanislav Dzuričko

Stanislav Dzuričko

farnosť Košice - Nad Jazerom
Matúš Kozej

Matúš Kozej

farnosť Snina - mesto

Prvý ročník

Teológie

Martin Baloga

Martin Baloga

farnosť Košice - Šaca
Patrik Gutek

Patrik Gutek

farnosť Richvald

Šimon Jurčišin

farnosť Kokošovce
Marián Kuruc

Marián Kuruc

farnosť Lemešany
Peter Vyhonský

Peter Vyhonský

farnosť Svinia

Druhý ročník

Teológie

Daniel Dzuriš

Daniel Dzuriš

farnosť Osikov
Patrik Méder

Patrik Méder

farnosť Vyšný Medzev

Tretí ročník

TEOLÓGIE

David Černiga

Dávid Černiga

farnosť Stropkov
Dominik Maruša

Dominik Maruša

farnosť Šarišské Dravce

DIAKONI

Matej Fečo

Matej Fečo

farnosť Koprivnica
Jaroslav Grocký

Jaroslav Grocký

farnosť Prešov - Sekčov
Valentín Harničár

Valentín Harničár

farnosť Župčany
Šimon Jurčišin

Šimon Mesarč

farnosť Veľká Lodina
Vojtech Turko

Vojtech Turko

farnosť Lastovce

Pastoračný

ročník

Ondrej Martinkovič

Ondrej Martinkovič

farnosť Malý Šariš

farnosť Jarovnice

Samuel Sitkanič

Samuel Sitkanič

farnosť Breznica

Domček - Pavlovce nad Uhom