DEŇ

Kňazský seminár
svätého
Karola Boromejského

OTVORENÝCH DVERÍ

NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

PROGRAM

  • 11:00 Slávnostná sv. omša
  • 12:15 Obed a prehliadka kňazského seminára
  • 14:00 Tichá adorácia v Kostole sv. Antona Paduánskeho
  • 15:00 Korunka Božieho Milosrdenstva s Eucharistickým požehnaním
  • 15:30 Kultúrny program s tombolou
  • 17:30 Slávnostné vešpery
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského