Kňazský seminár

sv. Karola Boromejského

Menu

Záujemcom sú k dispozícií predstavení

Dr. Peter Ceľuch

špiritual

ThLic. Marek Kunder, PhD.

prefekt propedeutika