Kňazský seminár

sv. Karola Boromejského

Menu

Povolanie pre kňazstvo?

Kňazský seminár ťa pozýva na prípravné stretnutie, ktoré sa uskutoční

13. 01. 2024

Prípravné stretnutie

Prípravné stretnutie je určené pre tých, ktorí už v minulosti absolvovali stretnutie prvého kontaktu a naďalej zvažujú cestu kňazského povolania.

Cieľom prípravného stretnutia je hlbšie uvedenie do života v propedeutickom ročníku a v kňazskom seminári, pomoc pri rozlišovaní povolania, ako aj uvedenie do základných pravidiel duchovného života.​

Prípravné stretnutie možno absolvovať viackrát (t.j. vítaní sú aj tí, ktorí už v predchádzajúcich rokoch takéto stretnutia absolvovali a stále zvažujú, či sa uchádzať o prijatie do seminára. Nie je určené pre tých, ktorí sa o prijatie v našom seminári uchádzali a dostali trvalo zamietavú odpoveď).

Aj tu je možnosť si dohodnúť individuálne stretnutie

Pre viac informácií sú k dispozícii predstavení

Dr. Peter Ceľuch

špirituál

ThLic. Marek Kunder, PhD.

prefekt propedeutika

1

ROZLIŠOVANIE

2

KOMUNIKÁCIA

požiadaj miestného kňaza o pomoc s prihláškou

3

PODANIE PRIHLÁŠKY

riad sa pokynmi nižšie