Kňazský seminár

sv. Karola Boromejského

Menu

Stretnutie prvého kontaktu

Povolanie pre kňazstvo?

Kňazský seminár ťa pozýva na stretnutie prvého kontaktu, ktoré sa uskutoční

09. 12. 2023

Pre viac informácií sú k dispozícii predstavení

Dr. Peter Ceľuch

špirituál

ThLic. Marek Kunder, PhD.

prefekt propedeutika

1

ROZLIŠOVANIE

2

KOMUNIKÁCIA

požiadaj miestného kňaza o pomoc s prihláškou

3

PODANIE PRIHLÁŠKY

riad sa pokynmi nižšie